De ambitie van het nieuwe boek ‘Zin kun je maken’ van Ilse Vooren en Merlijn Koch is om zingeving begrijpelijk en hanteerbaar te maken voor coaches, leidinggevenden en andere professionals. De auteurs zetten in op onderzoek naar de aard en het verloop van het proces van zingeving. De auteurs beperken zich niet tot het formuleren van 1 perspectief, maar lopen een aantal mogelijkheden langs die elk zo hun eigen achtergrond hebben. De gedachte dat je een betere praktijkman of -vrouw bent als je ook de dimensie van zingeving kunt bespreken, ligt ten grondslag aan het streven van Merlijn en Ilse.
Simon zegt over het boek: ‘Zin kun je maken opent een dimensie die voor vele organisaties nog onderbelicht is. Ik gun het iedereen in het hoger management om dit boek te lezen omdat het betekenis geeft aan een hoger doel, een hoger doel dat inspiratie geeft voor individuen, teams en ook organisaties. Hoe blijf je in verbinding met elkaar, hoe blijf je bij je gevoel en hoe geniet je van het hier en nu. Waar zit de echte betekenis en levenslust van je organisatie? Om te refereren aan het Aramese Onze Vader: ‘bron van zijn die ik ontmoet in ‘Zin kun je maken’.’
Ruben zegt over het boek: ‘Zingeving is een essentiele bouwsteen voor vitaliteit en bevlogenheid. Maar vaak blijft het in de praktijk onderbelicht omdat het moeilijk is er handen en voeten aan te geven. De kracht van dit boek is dat het, mede appellerend aan persoonlijk leiderschap, een zeer praktisch raamwerk biedt om zingevingsprocessen te faciliteren en stimuleren en daarmee de vitaliteit en bevlogenheid van individuele medewerkers, teams en organisaties als geheel verder te verbeteren.’
Voor meer informatie over dit boek zie onderstaande link: