Verzuim sociale werkplaats met 3% gereduceerd

Vital 2 Perform heeft voor een sociale werkplaats binnen 4 maanden het verzuim met 3% gereduceerd en daarmee structureel 30 medewerkers per dag meer aan het werk gekregen.

Na de analysefase en commitment op het plan van aanpak zijn we met alle stakeholders aan de slag gegaan om focus te creëren op de eigen verantwoordelijkheid. Alle leidinggevenden, de arbodienst, HR, OR, de werknemers, de verzuimcoach en de verzuimadministratie hebben geleerd beter samen te werken en energiek aan de slag te gaan met verzuim….en met preventie. Ieder jaar wordt nu ook een Vitaliteitsweek georganiseerd.