Medewerkers zijn vaak het belangrijkste kapitaal van organisaties. Om hen productief, gemotiveerd en gezond te houden tot aan hun pensionering heeft het Europees Sociaal Fonds (ESF) een regeling opgesteld. Van daaruit start op 8 april 2019 om 9.00 een nieuwe subsidieronde en kunt u hiervoor een aanvraag indienen. Een mooie kans om een volgende stap te maken met de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers en 50% vergoed te krijgen (met een maximum subsidie van € 12.500,- en een minimum van € 6.000,-, dus een maximum offertebedrag van € 25.000,- en een minimum van € 12.000,-).

Thema’s en activiteiten
Thema’s en activiteiten waarop advies kan worden ingewonnen zijn:
1. het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
2. aanpassen organisatie aan het werk, het in dialoog met medewerkers aanpassen van de organisatie van het werk gericht op het verhogen van de betrokkenheid en productiviteit.
3. bedrijfs- en organisatiescan, het maken van een bedrijfs- of organisatiescan.
4. het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
5. het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap; of
6. het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.
7. Arbeidstijdenmanagement, het invoeren van arbeidstijdenmanagement.

Hoe kan Vital 2 Perform u helpen?
Vital 2 Perform kan u op bovenstaande onderwerpen ondersteunen ter verbetering van de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Daarnaast kan Vital 2 Perform de ESF aanvraag indienen en de gehele administratie rondom de ESF subsidie voor u uit handen nemen (op basis van no cure no pay).

Download PDF: ESF_subsidie_2019